NashTech (226)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Dev (Dev)  

Có bác nào phỏng vấn vị trí senior dev ở đây chưa cho mình biết range lương vs benefit ở đây với ?

Dev đã   5 tháng trước

Mình cũng quan tâm