NashTech (226)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

ANH MINH (ITD)  

Không hiểu sao công ty còn để cha này làm qua Tết được thì vui thật =))
Cha này rất vớ vẩn, sai lính làm cmnr, năng lực thì mở hẵn cty tại gia, đi xế, mà việc cty thì éo làm. Mà lương nhận đều mỗi tháng luôn mới ghê.
Không biết HR/CEO biết không chứ biết là cho lên đường đi cho rồi.
Một nhân viên trong phòng lính Anh Minh cho hayyyy

Tuyên đã   8 tháng trước

Đúng vl , tôi mới nghỉ nhưng tôi cũng thấy vậy

Ẩn danh đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like