NashTech (226)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Dev Quèn (CTO)  

HR công ty hãm cành cạch. Vote 1*.

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like