NashTech (226)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

PM Bùi Thanh Sơn  

Em mới bị đuổi việc vì hỏi anh Sơn pass của em Nhi. Buồn quá huhuhu.

Tình cờ ngang qua đã   8 tháng trước

Phải hỏi em Nhi pass anh Sơn mới được