NashTech (226)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Senior bị mất vợ (Dev)  

Vụ anh sơn sao im lặng rồi mấy bạn

Nguyễn Hùng Cường - giám đốc công ty đã   9 tháng trước

Có anh bảo kê rồi nhé. Thằng nào dám nhắc đến chuyện này ở Nash là anh đuổi cổ ngay.

nhân viên đéo quèn đã   8 tháng trước

anh Sơn chắc lại chơi gói Nashtech mòn ku roài :D