NashTech (226)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Bùi Thanh Sơn (PM Nash)  

Em cảm ơn cty đã tạo điều kiện cho em *** mấy bé cty. Cảm ơn đảng và nhà nước. Thằng *** như em cũng ăn dc chục em nasher hehe

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   9 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   9 tháng trước

Review nhảm, xoá giùm!

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   9 tháng trước

Review nhảm, xoá giùm!

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   9 tháng trước

B.u.ồ.i T.o S.ư.ớ.n.g đã vào dislike

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   9 tháng trước

Review nhảm, xoá giùm!

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   8 tháng trước

Review nhảm, xoá giùm!

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   8 ngày trước

Review nhảm, xoá giùm! Admin vào xóa bớt đi