NashTech (238)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Fresher (BA)  

Định nhảy từ BA FPT sang ạ, range lương tầm bn ạ với đã ngộ tốt k ạ

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bỏ đi bác, kiếm cty khác mà apply. NashTech giờ nát lắm rồi.