NashTech (238)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Smell (Dev Bắp cải)  

Mình mới pass vào Nash. team chị Thảo là team ntn vậy. Mình sẽ đi làm vào tháng 12

Ẩn danh đã   Một năm trước

Thảo LM hay Thảo PM, ... ?

Ushio đã   Một năm trước

chị Thảo PM. hơi lớn tuổi ạ