NashTech (116)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

dev quèn (dev quèn)  

công ty có PM tên Mai Văn Thi rất gian xảo, quỷ quyệt, chuyên ném đá giấu tay, các bro nên cẩn thận khi tiếp xúc tay này.

Mai Văn Thi đã   13 ngày trước

Có gì gặp riêng nói nè em trai, lên đây sủa ghê quá

Dev quèn ở Nash đã   12 ngày trước

a Thi giờ là Delivery Manager rồi nha m

Ẩn danh đã   11 ngày trước

tên thi chả thi sĩ chứ quản lý gì