NashTech (116)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

nam (d)  

công ty pv khá khó. hr chảnh chó nữa. tốt nhất ko nên vào

Ẩn danh đã   Một tháng trước

1 thanh niên phỏng vấn rớt chia sẻ

Dev xịn đã   Một tháng trước

Cty đang thừa người pv cho vui thôi

Nam đã   Một tháng trước

Chuẩn, cty đang thừa người, chỉ phỏng vấn chơi cho vui