NashTech (117)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

UK boss (Dev boss)  

Bên UK bị cô vít nên đẩy dự án về Việt Nam làm. Công ty sắp mở rộng quy mô doanh thu tăng gấp chục lần rồi

Freelancer đã   4 tháng trước

bị ảo hả bác? Bên UK bị cancel với pending phần lớn dự án, giờ dự án cho bên UK làm còn ko có, làm gì có dư để mà đẩy về VN

Ẩn danh đã   4 tháng trước

toang manh

Ẩn danh đã   3 tháng trước

đi sớm cho bớt khổ