NashTech (116)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Thua (SE)  

Bây giờ cty pv rất khó vào vì bench thừa người nhiều, nhắm technical tốt + eng lưu loát thì hẳn apply, không thì mất time lắm

Ẩn danh đã   17 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like