NashTech (116)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

đậu phỏng vấn vào nát béc (dev quèn)  

Phỏng vấn từ ngay đợt dịch, nên phỏng vấn online, phỏng vấn xong chờ kết quả, xong đéo thấy kết quả đâu, chỉ có bên nhân sự điện bảo rằng em đậu , vll, đéo có email đậu. xong rồi bảo rằng nhưng do dịch nên chưa đi làm được nên chắc đầu tháng 5 bên mình mail cho bạn thông tin ??? vãi cả bùi, chờ đến đầu tháng 5 nhận được cái mail bên mình cắt giảm nhân sự nên tạm thời ko nhận nữa, dmmm, chờ gần 2 tháng trời để nhận được tin này, sinh viên mới ra trường nên sốc vl

Ẩn danh đã   Một tháng trước

trời bạn chờ 2 tháng thiệt hả haha

đậu phỏng vấn vào nát bét đã   Một tháng trước

ừm, thì chờ 2 tháng, đang trong mùa dịch nên đậu công ty nào cũng không đi làm được, thế là ở nhà chơi game vui vẻ 2 tháng, đầu tháng 5 đi làm, xong éo được đi làm. sinh viên ở nhà chơi game đã rồi đi làm

Ẩn danh đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like