NashTech (116)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Thái (Dev quèn)  

NashTech giờ chán lắm, chỉ có cái mac ngày xưa thôi. Giờ dự án toàn cũ, và lương bèo.
Giờ profile Nash ra ngoài cũng ko được đánh giá cao như trước nữa.

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Cô bé ngây thơ (dev) đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like