NashTech (116)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Qq Family (Dev .NET)  

Ai review giúp lương trung bình bạn 1 năm kinh nghiệm .Net vào tầm bao nhiêu vậy.
Deal khoảng nào hợp lý.

dev đã   5 tháng trước

12-14tr nhe

hmm đã   5 tháng trước

17 net.