NashTech (116)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

NV mới (QC )  

Sắp onboard, nên cho 5* coi như hy vọng về ngôi nhà mới. ;D

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike