NashTech (89)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Trunks chiến binh cô độc (Super saiyan)  

Nghe nói công ty sắp chuyển sang trả lương tiền Việt và theo gross rồi à các anh em. Mình đang định vào chi nhánh ở Hà Nội.