NashTech (116)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Faker (Sse)  

Đéo ưa thằng Quang pê đê làm PM. Miệng lưỡi như con đàn bà. Đéo giỏi giang gì mà miệng mồm cứ leo lẻo tía lia. Thứ đàn bà bán nam bán nữ

Mat danh IRIS đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Mat danh IRIS đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Hugo đã   Một năm trước

Mình khẳng định là bạn Quang PM không phải là pê đê. Chỉ có tính là đàn bà thui. Tài năng có hạng mà thủ đoạn vô biên.
Cái gì bạn ấy cũng biết chỉ có cái là không biết điều thui.

XTN đã   Một năm trước

Chốt 1 câu về bạn PM này : Tính tình bộp chộp, khả năng quản lý team kém, giao tiếp có vấn đề.

unnamed đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Nhân viên đã lên sếp đã đề nghị xóa ❌   4 tháng trước

Giới tính của người ta mà cứ chê quài kì cục kẹo hà! Giỏi hơn thì lên thay người ta làm luôn đi, không thì kiếm ai không bê đê mà làm cùng :v

quan sát đã   3 tháng trước

hay cho câu: "tài năng thì có hạn mà thủ đoạn thì có thừa"

fake đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

like đã   25 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like