MPire (5)

Sản phẩm 1-50
16A Le Hong Phong St. District 10 Ho Chi Minh

tui (hi)  

Max sida, né gấp kẻo hối hận

Ẩn danh  

Cty bt, ot miễn phí, đóng thuế cơ bản nên vào nhớ deal thêm 30%, tăng lương hàng năm tầm 2~6%, các team trong đó đa số chảnh chọe khó gần. Culture ko có nên vào khá là lạc lõng, ko ai quan tâm ng` mới cả ngoài bé HR dễ thương.

faker (Dev cùi)  

Mình vô công ty làm PHP, framwork Phalcon. Nói chung cách dev khá cùi. Chức năng đơn giản làm rườm rà. Một công ty cùi nhất mà mình làm.
Các team khác thì chưa biết.

lạc đà không bứu (dev dạo)  

mới nhận được lời mời pv, không biết có tiền bối nào đã từng làm việc ở đây cho tại hạ xin rờ víu một chút

lalandlanding (chưa biết)  

cho xin 500đ infor về công ty này với các anh em