MOR (49)

Dịch vụ 51-150
451 Tô Hiến Thành District 10 Ho Chi Minh

Dev quèn 1 năm  

Làm 1 năm thấy công ty cũng được.
Dự án đều đều, mọi người hoà đồng.
Không quá tốt, không quá kém.
Dịch như này không mong gì hơn :)

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like