MOR (49)

Dịch vụ 51-150
451 Tô Hiến Thành District 10 Ho Chi Minh

No name (Nv quèn)  

Sếp ăn vừa thôi. Chia anh em khoản thưởng dự án với đi.
Đi chỗ đ đâu cũng khoe doanh thu hơn 100 tỷ, éo chia ae miếng nào

CEO đã   12 ngày trước

đéo
...
...

Ẩn danh đã   12 ngày trước

đọc đc cmt nào bảo dự án 20-30 dev mà chỉ vài dev làm thì sếp chả lãiiii