MOR (49)

Dịch vụ 51-150
451 Tô Hiến Thành District 10 Ho Chi Minh

Vô hình (Dev quèn)  

Công ty MOR ở HCM phụ hợp cho các bạn Thực tập, Fresher, Junior chứ tầm Middle, Senior trở lên không nên vào làm, vì 2 SẾP màu mè và tệ không định hướng phát triển rõ ràng nên đa số ai cũng làm tầm 1 năm là nghỉ, toàn hứa hẹn qua miệng. Lương thì deal theo cảm xúc thích nhân viên đó hay không. Môi trường xu nịnh, đặc biệt thanh niên thích gọi là SẾP tên Tùng.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like