MONSTARLAB lifetime (132)

Outsource 51-150
Nam Tu Liem, Ha Noi

Noru (Cơn bão)  

Mai ra đường nhớ đội 2 mũ bảo hiểm nhé. Tôn bay ngang đầu tớ đéo chịu trách nhiệm đâu nhé.
Thân ái
Noru