MK Group (4)

Sản phẩm 301-500
19 Duy Tan Cau Giay Ha Noi

Một người ẩn danh (DEV)  

Phòng phần mềm MK lương rất cao so với mặt bằng chung công ty. Mỗi quý lại được thưởng một lần, thưởng tết từ 3-6 tháng lương

DEV đã   6 tháng trước

Nghe đồn lương thực tập ở đây cũng gần 1000$ đang định phỏng vấn vào mà không biết có đc không!