Mitsubishi Electric Vietnam (2)

Sản phẩm 51-150
72 Le Thanh Ton District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Staff)  

1 ổ sâu bọ trong công ty này. Từ HR đến các phòng ban!

Ẩn danh đã   4 tháng trước

thêm review bác ơi

Siêu nhơn đã   3 tháng trước

cho thêm cụ thê thông tin đi nha