Mitsubishi Electric Vietnam (2)

Sản phẩm 51-150
72 Le Thanh Ton District 1 Ho Chi Minh

Hr (Hr)  

Công ty có bà HRM tên Lê Huỳnh Minh Thụy hãm lắm.

Ẩn danh đã   25 ngày trước

Chuẩn luôn

Ơ kìa đã   13 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh (Staff)  

1 ổ sâu bọ trong công ty này. Từ HR đến các phòng ban!

Ẩn danh đã   3 tháng trước

thêm review bác ơi

Siêu nhơn đã   2 tháng trước

cho thêm cụ thê thông tin đi nha