Mitsubishi Electric Vietnam (4)

Sản phẩm 51-150
72 Le Thanh Ton District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Công ty phỏng vấn xong thông báo ứng viên trúng tuyển, hẹn ngày đi làm. Ứng viên báo nghỉ việc công ty cũ để chuẩn bị cho công việc mới thì mấy ngày sau thông báo lại là báo nhầm ứng viên trúng tuyển, chọn người khác. Các bạn nào pv. Vào công ty này nên cẩn thận

Ẩn danh (Sale)  

Mang danh là cty của 1 tập đoàn điện tử top đầu Nhật Bản - nhưng lại thiếu đoàn kết.
Bộ máy nhân sự rối ren, lủng củng và chia rẽ đến gốc rễ. Ai cũng có những thủ đoạn và team lợi ích riêng.
Buồn cho 1 thương hiệu. Bị phá nát bởi những lão Nhật già và những con người VN chịu cam chịu trước cái sai.
Nghỉ!
Ai muốn đầu quân thì nên cân nhắc sống và làm việc bằng 2 cái đầu gối...

Hr (Hr)  

Công ty có bà HRM tên Lê Huỳnh Minh Thụy hãm lắm.

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Chuẩn luôn

Ơ kìa đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh (Staff)  

1 ổ sâu bọ trong công ty này. Từ HR đến các phòng ban!

Ẩn danh đã   8 tháng trước

thêm review bác ơi

Siêu nhơn đã   7 tháng trước

cho thêm cụ thê thông tin đi nha