Mitsubishi Electric Vietnam (1)

Sản phẩm 51-150
72 Le Thanh Ton District 1 Ho Chi Minh

Dev  

Anh em nào từng làm ở đây cho xin review về công ty, quy trình phỏng vấn cũng như văn hoá công ty các thứ ạ

Boom đã   5 tháng trước

Phỏng vấn 2 phòng
Môi trường thân thiện, cộng đồng mở

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like