Meliasoft (1)

Sản phẩm 51-150
72 Trần Thái Tông Cau Giay Ha Noi

Nam (Nv cũ)  

Ae ai có ý định vô thì né ra nhé đưa ra cái kpi cao vcđ xong trả lương bèo. Cty thì có 10 ng văn phòng trông xấu dã man ở tòa đường dv hậu. Yêu cầu phải kn biết kế toán và giải pháp cũng như đã có triển khai thế tuyển mẹ ctv đi cho lẹ lương cứng cao nhưng chỉ đc nhận 80% thôi vì cty giữ lại nếu đủ kpi thì trả k thì mất mỗi tháng 100 triệu mang về. Ông sếp thì hỏi các cty trong cùng ngành kế toán cũng k biết hahaa