Ẩn danh  

Phỏng vấn cũng nhanh, HR và leader thân thiện, ngay hôm sau đã có thông báo đậu hay rớt rồi