Tân (Closer )  

Cty như l**, tuyển nhân viên thì bảo lương cao, dễ đạt được, làm vị trí closer mà bắt 1 ngày gọi 50 cuộc > 2p mới được tính kpi, demo online thì bắt buộc >20p, có người hỗ trợ thì cũng phải trừ thời gian nói của người hỗ trợ, sản phẩm thì cùi như c** mà bắt nhân viên đạt doanh thu 82tr/tháng, ko đủ thì trả 1 2tr, sếp thì nói đạo lý mà sống như l**, training tuần nào cũng 1 bài như học thuộc mà bắt nhân viên mới ko pass tuần 1 đi train lại (ko đc học gì mới). Nói chung cty như l**, không nên apply