ẩn danh  

cty như lo* mới đi seeding như này, cây ngay không sợ chết đứng mà sao phải seeding. chắc đé* xóa đc review nên mới bảo lũ nhân viên quèn seeding cho trôi review xấu đi :) nhục lắm cty