Nam (Người đi pv )  

Đọc trên jb cv thì lương tận 8 củ cứng và Kpi có chế độ nhưng đi pv vp ở tô hiệu hà đông hà nội. Thì ối zời ơi cty thuê lại từ vp thuê chung có 5-6 ng kiểu thuê chỗ. Pv có mỗi ông lead trẻ 97. Bảo là mỗi ngày gọi 100 số đt có 4 meeting mà mỗi cuộc hẹn thì phải mở zoom cty lưu lại kể cả trực tiếp hay online bảo nếu k đủ cuộc hẹn thì a k đx tính lương, k tính theo công mà lương cuwnsng là kpi cuộc hẹn và vẫn phải đi làm đúng giờ ak cty hỗ trợ cho máy tính, tay nghe như tổng đài ak. Mỗi tháng phải mag vể 100 triệu dẹp luôn nhé