Mediastep Software Inc. (1110)

Outsource

Ẩn danh (Qualifier)  

Leader giao task rõ ràng, có gì không hiểu thì cứ hỏi, leader sẽ giải đáp

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike
Toàn nói thế chứ thực chất là hỏi xong và Làm được rồi mà vẫn bảo chưa làm được.