Ẩn danh  

Toilet thấy sạch sẽ thơm tho và không có nước dơ dưới sàn, ưng cái chỗ này nhất