Ẩn danh (Dev senior)  

Mình không có thói quen nịnh ai mà chỉ lo làm việc, thế mà lại thăng tiến vèo vèo

Alex đã   6 ngày trước

Đù seeder trình độ siêu cấp vũ trụ. Né bọn làm ăn lừa đảo bát nháo này ra