Mediastep Software Inc. (1077)

Outsource

Ẩn danh  

Móa cái cty này ngày xưa phốt dữ lắm xong giờ cho nv vô seeding liên tục vài ngày 1 lần :)))) đọc mà nó sượng trân kinh luôn :))))) chứ nv bình thường, cty đàng hoàng ai rảnh vô seeding hoài