Mấy con mỏ nhọn marketing xàm vãi  

Tom Peng tháng đéo nào cũng trễ lương mà bọn mày bưng bô lắm thế

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

thấy bảo lương cao lắm á bác

Stephen đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Trai dăm đã   4 tháng trước

Mình chơi Tinder, có fwb một một bạn từng bj với Mr.TP 😂 , trai miền Trung mình xuất trong tốt hơn anh CEO

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like