Ẩn danh  

Công ty này có n*ng l*n ko mà tự nâng bi chính mình hoài vậy, đọc giả tạo vl. 3 cái cty Mediastep, Stepmedia, Gosell sợ người ta ko biết mình tự kỷ hay sao ấy. Ngày nào cũng tự thủ d*m.

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Khách vãng lai đã   Một năm trước

Đến chịu với bọn thẩm du này

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

New đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like