Mediastep Software Inc. (25)

Sản phẩm 51-150
19 Ho Van Hue, W9 Phu Nhuan Ho Chi Minh

VPN  

The only problem is that every time the boss changes the old staff to the new one, it is like a bunch of people online verbally abusively. The salary is relatively good and often come with bonuses for every KPI achieved

Ẩn danh đã   12 ngày trước

from CEO Tom Peng with toxic =))

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   11 ngày trước

Bull shit review, dislike

Ẩn danh đã   9 ngày trước

hello looser Tom peng :)). Are u still there?

Deva đã   6 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Tâm đã   6 ngày trước

Vấn đề duy nhất là mỗi khi sếp thay đổi nhân viên cũ sang nhân viên mới thì nó giống như một nhóm trực tuyến bắt đầu chửi bới

Thanh Thanh đã   6 ngày trước

Mức lương ở đây quá tốt luôn

reva đã   6 ngày trước

the boss changes the old staff the new one

Dana đã   5 ngày trước

The salary is relatively good

Dev quèn đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Daisy đã   5 ngày trước

I fully appreciate your review

Curtis đã   5 ngày trước

Bouns for every KPI achieved

Fake đã   5 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Glenda đã   5 ngày trước

You are right, I love you

Tom Peng đã   4 ngày trước

You're right

Ẩn danh đã   4 ngày trước

thằng đầu khấc tom peng cũng vào đây like à =))

Hưng đã   4 ngày trước

có cái Tiếng Anh viết cũng đéo xong