Mediastep Software Inc. (25)

Sản phẩm 51-150
19 Ho Van Hue, W9 Phu Nhuan Ho Chi Minh

Me (Product)  

very ambitious company. big goals. most people work really hard to make the dream come true. old marketing team not good always busy never complete anything never help anyone. the recent changes in marketing is much needed if company is to be successful.

product đã   17 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   17 ngày trước

Fuck this fuctard =]]

Ẩn danh đã   17 ngày trước

Bớt bớt xạo loz lại

Ẩn danh đã   17 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like fucktards are "quitting" the company. ;)

Ẩn danh đã   17 ngày trước

Hế lô Tom 🤣🤣🤣

Ẩn danh đã   17 ngày trước

Đm thằng Tom 🙃

Ẩn danh đã   16 ngày trước

Hóa ra là thằng đb Tom Peng vô đây gõ phím luôn à. Tao lại thấy cty nhục thêm phát nữa

engineer đã   16 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

MKT đã   16 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   16 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   16 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   16 ngày trước

what the fuck are you writting?

Ẩn danh đã   14 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   13 ngày trước

So, the the company's fucktard CEO also must to come here to review bợ đít, nâng bi, so reproachful =]]

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike