Mama sữa non (71)

Sản phẩm 1-50
Ha Noi

Ndkskabfjks (Lead team)  

Lương thưởng vắt kiệt sức lao động
Thật đáng buồn với mô hình công ty đa cấp kiểu này

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like