Mama sữa non (71)

Sản phẩm 1-50
Ha Noi

Mama sữa non giả dốiiii (Mẹ thiên hạ)  

🤓🤓 ta nói nó tứk
Ghét lắm nên sẽ vote 1 sao
Ước gì có 0 sao
Các bạn có họ hàng gì thì về dặn dò né vội cái sản phẩm của bọn này nhé
Sữa non dồ cốm dồ colos multi dồ siro dồ
Sản xuất chắc dưới 100k k nói điêu đâu