Mama sữa non (71)

Sản phẩm 1-50
Ha Noi

🥺 (Telesales)  

Cty chán lắm
Đừng ai vào thật đấy
Biết là ai cũng phải kiếm ăn nhưng HR cũng chung tay lừa dối lúc tuyển dụng thì thấy đức quá hiccc