Logix Technology (8)

Dịch vụ 1-50
41 Tran Cao Van District 3 Ho Chi Minh

Review nổi bật

Ẩn danh (Devdevdev)  

Cty nhỏ, khoảng 30 hơn. Tiềm năng làm toàn công nghệ mới trên azure, aks, microservices, ddd, ml. Anh em thân thiện vui vẻ. Nghe nói đang grow mạnh. Lương ko cạnh tranh nhưng sẽ học được nhiều cho các anh em mới.

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like


Ẩn danh  

Tuy công ty không lớn nhưng thái độ của HR đối với ứng viên rất ổn luôn nhe.

Ẩn danh  

Cty nhỏ bảo hiểm chỉ đóng ở mức min, lương tăng bèo bọt. Tốt nhất là deal thật cao đầu vào.

Sếp To (Devops)  

- Đóng bảo hiểm 7.5tr. Bù lại mỗi tháng được nhận nhiều hơn
- Mô hình offshore
- Có một sản phẩm product
- Công ty nhỏ , dev trẻ nhiều

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   2 năm trước

Review nhảm, xoá giùm!

Ẩn danh đã   2 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   2 năm trước

Sếp này vui nhỉ, nếu đóng bảo hiểm ít nhận được nhiều hơn nếu vậy thì khỏi đóng luông nhận full luôn cho lợi phải không.

Nhân viên  

Công ty nhỏ, trả lương thấp, lương đóng bảo hiểm cực thấp khoảng 3.5tr, không nên apply.

Mình Tên Là đã   3 năm trước

Pác nói chuẩn vl, ko trật đi đâu được

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Họ Chuẩn đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Exxxxxx đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   2 năm trước

Review nhảm, xoá giùm!

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   2 năm trước

Comment tào lao... luật nào cho đóng bhxh 3tr5 vậy pa.

Ẩn danh (Devdevdev)  

Cty nhỏ, khoảng 30 hơn. Tiềm năng làm toàn công nghệ mới trên azure, aks, microservices, ddd, ml. Anh em thân thiện vui vẻ. Nghe nói đang grow mạnh. Lương ko cạnh tranh nhưng sẽ học được nhiều cho các anh em mới.

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Pha kè (.Net)  

Có huynh đài nào rì viu về công ty này giúp tiểu đệ với

V (dec .net)  

cong ty vui ve, best sếp, tốt để phát triển

Ẩn danh đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh  

- Môi trường làm việc tương đối ổn, mọi người thân thiện.


- Salary không cạnh tranh
- Môi trường phát triển bản thân kém