Line Technology Vietnam (17)

Sản phẩm 51-150
54 Nguyen Chi Thanh Dong Da Ha Noi

Nguyen Minh Thu (Dev)  

Cho em mot so cau hoi ve Java va Spring tai cong ty nay voi a

dev cứng đã   Một năm trước

1. Bạn biết gì về scrum?
2. Scrum master là gì?