Line Technology Vietnam (20)

Sản phẩm 51-150
54 Nguyen Chi Thanh Dong Da Ha Noi

Ẩn danh  

mr Hun, mr Kam và trợ lí kéo bè kéo đảng, xây dựng bè phái, dìm người có năng lực xuống, đẩy người thân tín lên. Anh em nào vào nhớ nịnh hót 3 người này nhé

Ẩn danh đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like! dm ngu ma nich no!

Ẩn danh đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like
Bác nào nịnh hót giỏi thì cơ hội thăng tiến tốt, lương cao.

LINE dev đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

He he đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ha ha đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Giỏi văn hơn giỏi làm. “Bạn làm gì ko quan trọng quan trọng là bạn làm với ai. “ Mr. Ka

Ẩn danh đã   3 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

culi đã   2 năm trước

Ha ha ha, bác nói đúng vãi. Lãnh đạo tầm không vượt qua ngọn cỏ. Thủ đoạn là giỏi thôi.

Ẩn danh đã   2 năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Dev FE đã   2 năm trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   Một năm trước

Review nhảm, xoá giùm!