Lifetek (15)

Dịch vụ 1-50
379 Đội Cấn Ba Dinh Ha Noi

Ẩn danh (Leader)  

Giám đốc hèn. Tiểu nhân, luôn tìm cách đổ lỗi và đuổi việc người khác. Bùng lương người khác sau khi đuổi. Thái độ với khách hàng và nhân viên. Bắt nạt sinh viên mới ra trường. Làm ăn thất đức. Phần mềm lởm lỗi rất nhiều. Không có mô hình làm việc tử tế. Không đóng bảo hiểm

Ẩn danh đã   4 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like