Lifetek (16)

Dịch vụ 1-50
379 Đội Cấn Ba Dinh Ha Noi

Nhân viên bị xù nợ (IT)  

Công ty lãnh đạo kém, luôn sân si, bỗ bã, làm vài bữa muốn đuổi. Lương trả chậm, mọi quy tắc k theo luật nhà nước, k đóng bảo hiểm. Tốt nhất đừng vào!