Lifetek (15)

Dịch vụ 1-50
379 Đội Cấn Ba Dinh Ha Noi

Giấu tên (Dev quèn)  

Giám đốc keo kiệt, chuyên bùng lương nhân viên
Lương thấp
Giám đốc nói xấu nhân viên và tìm cách ăn bớt lương nhân viên
Quy mô công ty: xấp xỉ loanh quanh 8 người