Lifetek (16)

Dịch vụ 1-50
379 Đội Cấn Ba Dinh Ha Noi

Vô danh (Ngoài đường)  

Hr thiếu chuyên nghiệp với ứng viên. Riêng cái đó thôi có chó nó nhận lời đi pv.