Lava Digital (1)

Sản phẩm 1-50
275 Dien Bien Phu District 5 Ho Chi Minh

No name (Quèn)  

Công ty bề ngoài không băt OT nhưng thât ra bắt team về nhà làm. Lương thưởng thì ít hơn hẳn công ty khác. 1 người thì làm 2 3 vị trí. Chỉ thích hợp cho mấy sinh viên mới ra trường còn người có kinh nghiệm thì đi hết.